Hardhout-Loofhout

Met hardhout wordt over het algemeen het hout van loofbomen (loofhout) bedoeld, in tegenstelling tot dat van naaldbomen (naaldhout)
Deze benaming kan verwarrend zijn, omdat het niet in alle gevallen iets zegt over de hardheid van het hout.
Over het algemeen groeien loofbomen langzamer en geven ze daardoor harder hout dan naaldbomen; dit is echter niet altijd het geval.
Het hout van loofbomen kan soms zachter zijn dan naaldhout.
Balsahout bijvoorbeeld is een loofhoutsoort, maar is een van de zachtste en lichtste houtsoorten en bovendien niet erg duurzaam.
De term hardhout zegt dus niet automatisch iets over de hardheid of duurzaamheid van het hout, maar in de praktijk wordt de term wel gebruikt voor de hardere en duurzamere houtsoorten.