Vezel en geluidsisolatie

Onder vezel isolatie verstaat men de nieuwe componenten voor het isoleren waar het
om specialistische projecten gaat.
Onder vezel isolatie verstaat men onder andere Vlas / Hout / Kokos vezels.
Goede Thermische en Akoestische eigenschappen.